Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

logo footer

Thông tin liên hệ

  • P.212, Nhà 15T - 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • pctsv@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3646142
  • www.pctsv.qnu.edu.vn