ENGLISH

Giới thiệu việc làm

admin gửi vào T5, 03/16/2017 - 15:06
admin gửi vào T3, 06/14/2016 - 15:38
admin gửi vào T2, 06/06/2016 - 11:27
Vị trí tuyển dụng: Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp [1], Chuyên viên phát triển kinh doanh [2], Cộng tác viên  [1] http://pctsv.qnu.edu.vn/sites/default/files/TBP%20KH%20DN%20sieu%20nho_5.docx [2] http://pctsv.qnu.edu.vn/sites/default/files/CV%20PTKD%2C%20P%20KHDN_0.docx
admin gửi vào T2, 05/30/2016 - 05:17
admin gửi vào T5, 05/19/2016 - 04:50
admin gửi vào T6, 05/13/2016 - 09:53
Chương trình Giám sát bán hàng tập sự Suntory PepsiCo nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển những tài năng trẻ, những sinh viên
admin gửi vào T5, 05/12/2016 - 08:42
Trường THCS & THPT Lê Lợi thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016 - 2017: -------- BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ TẠI ĐÂY. [1] ------------------------- [1] http://pctsv.qnu.edu.vn/sites/default/files/THCS%26THPT%20LE%20Loi%20tuyen%20dung.pdf
admin gửi vào T4, 05/11/2016 - 05:29
Ngân hàng VietABank tuyển dụng CTV QHKH Cá nhân: -------- BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ TẠI ĐÂY. [1] ------------------------- [1] http://pctsv.qnu.edu.vn/sites/default/files/VietABank_DHQN.pdf