, , , , , , , , Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên

Nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

Bạn thể tải về tại đây.