rokettube hd porno astropay rokettube

Ngân hàng PVCombank tuyển dụng | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Ngân hàng PVCombank tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên phát triển kinh doanh, Cộng tác viên Khách hàng nhânChuyên viên Khách hàng nhân, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp,...

-          Đối tượng: sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH Quy Nhơn

-          Nhận hồ : các sinh viên điền thông tin theo mẫu excel đính kèm gửi đến email: loannth@pvcombank.com.vn

-          Hình thức thi tuyển: làm bài thi viết  phỏng vấn các trường hợp đạt yêu cầu bài thi.

-          Thời gian dự kiến: trong tuần 2 hoặc tuần 3 của tháng 06/2016

-          Địa điểm tổ chức: tại tp Quy Nhơn

-          Thời điểm đi làm: trong tháng 06/2016

Mẫu Thông tin ứng viên