, , , , , , , , Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị 2016 | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị 2016

Thực hiện công văn số 28/BGDĐT-GDQP, ngày 04/4/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo quan dự bị năm 2016, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Bạn thể tải về tại đây.