, , , , , , , , Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 4/2016 | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 4/2016

Buổi sinh hoạt lớp tháng 4/2016 được tiến hành vào 01 tiết cuối Thứ sáu, ngày 29/4/2016, Nhà trường thông báo một số nội dung sau đây, các khoa yêu cầu lớp trưởng phổ biến đến toàn thể sinh viên:

Bạn thể tải về tại đây.