rokettube hd porno astropay rokettube

Danh sách học bổng học kì I năm học 2015 - 2016 | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Danh sách học bổng học kì I năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

HỌC TẬP HỌC I NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

KHOA

TỔNG SỐ SINH VIÊN ĐƯỢC HB

1

Toán

33

2

Vật

30

3

Hóa

48

4

SinhKỹ thuật nông nghiệp

29

5

Ngữ văn

60

6

Lịch sử

28

7

Ngoại ngữ

67

8

Giáo dục chính trị QLNN

53

9

Giáo dục Tiểu học Mầm non

63

10

Tâm Giáo dục Công tác hội

23

11

Công nghệ thông tin

23

12

Địa Địa chính

57

13

Giáo dục thể chấtQuốc phòng

12

14

Kỹ thuật công nghệ

84

15

Tài chính Ngân hàng QTKD

99

16

Kinh tế Kế toán

115