, , , , , , , , Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường" | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường"

Thực hiện Thông báo số 137/TB-MTNATL ngày 22/3/2016 Công văn số 144/MTNATL-MTƯDTL ngày 29/3/2016 của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh triển lãm về việc phối hợp thông báo về Cuộc thi Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường", Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về nội dung Cuộc thi như sau:

Bạn thể tải về tại đây.